Dolgozói elégedettség: ami a fizetés mellett igazán számít

Dolgozói elégedettség: ami a fizetés mellett igazán számít

Az igények sokszínűsége a mérvadó 

Mindenekelőtt kiderül, hogy a megkérdezettek 83%-ánál nemcsak a fizetés játszik döntő szerepet adott helyzetben, hanem egyéb, kevésbé megfogható, emberi tényezők is. Egyszóval szeretnék a munkavállalók jól érezni magukat a munkahelyükön. Ebben játszik fontos szerepet a vállalati kultúra. Összhangban kell lennie a munkavállaló elképzeléseinek a vállalat értékeivel, és fordítvaEzzel kapcsolatban vetődhet fel a kérdés: mekkora jelentőséggel bír a magánélet a munkahelyi sikerrel szemben? 

A megkérdezettek 87%-a mondja azt, hogy nekik a magánéletben megélt siker fontosabb, mint a munkahelyi. Ez a szám rámutat arra a modern tendenciára, hogy a korábbi felfogással szemben (csak a munkahelyi siker jelenthet sikerességet) mára a személyes boldogságot állítjuk középpontba. Már magában az a lehetőség, hogy a munkavállalók maguk oszthatják be munkaidejüket, óriási megbecsülésnek örvend. Mindezen trendeket azon cégek igyekeznek követni, amelyek szem előtt tartják dolgozóik elképzeléseit, igényeit. 

Természetesen ez egyben egyensúlyt is megkövetel. Az ember nem hagyhatja a makacs tényeket figyelmen kívül. Habár a fizetés már nem játszik döntő szerepet, még mindig fontos szempont. A bérpapíron megjelenő összeg jelentőségére utal a tanulmányban résztvevők 55%-ának válasza, miszerint egy munkahelyváltáskor a fizetés az egyik legfontosabb ösztönző erő. Ha egy vonzó bérezéshez megfelelő kondíció is párosulúgy már a válaszadók majd fele váltana munkahelyet. 

Észszerű bérezés 

Jóllehet a munkavállalók nem elképzeléseik szerint vannak megfizetve (mely elképzelések nem feltétlenül állnak a realitások talaján), mégis az adott fizetéssel együtt döntöttek a munkáltatójuk és pozíciójuk mellett. A tanulmány arra a trendre mutat rá, hogy a munkavállalók elégedettségében a bér mellett további tényezők is megjelennek. 

A fizetéssel kapcsolatos anomáliákat akkor tudják a vállalatok ellensúlyozni, ha ismerik alkalmazottaik igényeit, és igyekeznek azokat a hétköznapokban megvalósítani. Az S Three tanulmány a munkavállalók fizetési rendszerek felé támasztott elvárásaira is kitér: teljesítmény, illetve siker szerinti bérezés igénye a válaszadók körében igen magas százalékarányban van jelen, egészen pontosan 66%-a a megkérdezetteknek tartaná a bérrendszer ezen formáját igazságosnak. Mindazonáltal a realitás másként néz ki. A gyakorlatban a fizetések 36%-át tarifa rendszerben határozzák meg, munkatapasztalat és pozíció szerint már csak 29%-25%-ban. 

Az „Így dolgozik Németország“ tanulmány rávilágít a munkavállalók igényeire, ugyanakkor vezetői szinten kell elsősorban lépéseket tenni, ezen igények megfelelő kezelésére. A vezetők feladata feltérképezni munkavállalóik igényét, és megtalálni a módját azok hatékony megvalósítására. Mindezt az átláthatóság és igazságosság égisze alatt. Az alkalmazottak bevonása ezen folyamatokbaigényeik felméréseilletve azoknak lehetőségeken belül való megvalósítása hosszútávon kifizetődő, mivel az elégedett munkavállalók hatékonyabban járulnak hozzá a cég működéséhez, és ezáltal a cég megtartóereje is megnő.