Vissza a Blogokhoz
Blog Img

Munkaügyi Per

A munkaügyi per a legtöbb ember számára rendkívül macerás dolog, mivel kevesen vannak tisztában annak lefolyásával, következményeivel és az is megkérdőjelezhető, hogy érdemes-e egyáltalán belemenni, hiszen az indíttatásuk legtöbbször érzelmi alapú.

A KSH adatai szerint 2011 óta egyre kevesebb a peres eljárások száma. 2012-ben 19,9 százalékkal kevesebb munkaügyi pert indítottak, mint egy évvel korábban.. Míg 2011-ben 22 844-et, addig 2012-ben "csak" 18 299 ügyet tartott ak számon.

Milyen ügyekben érdemes munkaügyi pert indítani?

Munkaügyi pert leggyakrabban a munkabérrel – ki nem fizetett túlórák és pótlékok – és a munkaviszony jogellenes megszűnésével – például indok nélküli elbocsájtás - kapcsolatban indítanak.

A munkavállaló mit követelhet egy munkaügyi perben?

Az új törvény jelentős változásokon esett át. Míg a régi kódex szerint, ha a munkavállaló megnyerte a pert, akkor a munkáltatónak minden esetben vissza kellett őt vennie, addig jelenleg csak akkor kell újra alkalmaznia az elküldött munkavállalót, ha diszkriminatív okokból küldték őt el. 2012-ben jelentős változáson esett át a munkajogi szabályozás a - jogellenesen elbocsájtott - munkavállalónak járó kompenzációt illetően. 2012 július 1-je előtt a munka törvénykönyve szerint a munkavállaló elmaradt bérét ki kellett fizetni, míg az új szabályozásban ez nem szerepel. Helyette a bíróság kártérítést ítélhet meg a munkavállaló számára, ami maximum 12 havi keresetének megfelelő összeg lehet, de nagyon ritka, hogy valaki ekkora összeget kapjon.

Mennyi ideig tart?

Általában egy munkaügyi per körülbelül 3 évig tart a jogorvoslati eljárással együtt, de 2019-ben az ügyek 4%-a 3-5 éven át tartott csak elsőfokon és ezek az ügyek folytatódtak másodfokon, akár a Kúria előtt is.

Milyen költségekkel kell számolni?

A munkavállaló a munkaügyi perekben kaphat költségkedvezményt, amely a per egész tartamára, így az elsőfokú eljárásra, a fellebbezési szakra, valamint a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásra is vonatkozik.

Ez teljes költségmentességet jelent, ideértve az illetékmentességet, a felmerülő költségek előlegezését és megfizetését, valamint a perköltség-biztosíték letétele alóli mentességet és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésének lehetőségét. Ez óriási eredmény a munkavállalók számára, mivel mentesülnek az illeték alól, ami perszakaszonként hat, nyolc, illetve tíz százalék.

A mentesség csak akkor jár, ha a pereskedő dolgozó keresete nem haladja meg a munkaviszony megszüntetését megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének kétszeresét. Ez 2012-ben 446 ezer, 2011-ben pedig 416 ezer forint volt. Ha a követelést nem lehet összegszerűsíteni és perben a munkaviszonynak a létrejötte, fennállása vagy a megszüntetése a vitás, úgy, hogy annak a helyreállítását követelik, a pertárgy értéke az egyévi távolléti díj összege, ami után az illeték fizetendő. Ha a követelés nem összegszerűsíthető, de nem is a fenti okokból indult a per, akkor az illeték mértéke 10.000 Ft.
A peres eljárás végén a pervesztes fél viseli a pernyertes fél költségeit is. (ez többnyire a fél jogi képviselőjének – esetleges szakértők - költségeit takarja). Amennyiben az ügy nem fejeződik be elsőfokon, úgy az azt követő eljárások illeték-és költségvonzatával is számolni kell.

Hogyan indítsunk?

Ha a munkaviszonyunkat a munkaadó jogellenesen szüntette meg, akkor azt a munkaügyi bíróság előtt megtámadhatjuk. A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban a keresetlevelet az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a területileg illetékes munkaügyi bíróságon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha a munkavállaló személyesen vette át a felmondást, akkor attól a naptól, - ha postán, akkor pedig a küldemény átvételének napjától - kezdve számít a határidő. A munkaügyi bíróság illetékességét a munkáltató székhelye, illetőleg a munkáltató azon telephelye határozza meg, ahol a munkavállaló a munkát végezte.

Munkaügyi perben a jogi képviselet nem kötelező, ám természetesen van lehetőség a jogi segítségnyújtó szolgálat igénybevételére.